LIGEN VBL

      

LIGEN DVV

    

SG Black Forest Volleys SG Black Forest Volleys SG FN/Fischbach/Ailingen SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen SG Tübingen/Rottenburg SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 SG Volley Neckar-Teck II SV Gebrazhofen TB Neuffen TG Bad Waldsee 2 TSB Ravensburg TSB Ravensburg VC Baustetten
SG Black Forest Volleys SG Black Forest Volleys 3:0 SG Black Forest Volleys vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
Sa, 21.10.2023 16:00
Murgtalhalle
27.01. SG Black Forest Volleys vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
Sa, 27.01.2024 17:00
David-Fahrner-Halle
09.03. SG Black Forest Volleys vs SG Volley Neckar-Teck II
Sa, 09.03.2024 16:00
David-Fahrner-Halle
3:0 SG Black Forest Volleys vs SV Gebrazhofen
Sa, 21.10.2023 17:00
Murgtalhalle
09.03. SG Black Forest Volleys vs TB Neuffen
Sa, 09.03.2024 17:00
David-Fahrner-Halle
27.01. SG Black Forest Volleys vs TG Bad Waldsee 2
Sa, 27.01.2024 16:00
David-Fahrner-Halle
2:3 SG Black Forest Volleys vs TSB Ravensburg
Sa, 02.12.2023 16:00
Murgtalhalle
2:3 SG Black Forest Volleys vs VC Baustetten
Sa, 02.12.2023 17:00
Murgtalhalle
SG FN/Fischbach/Ailingen SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen 11.02. SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs SG Black Forest Volleys
So, 11.02.2024 14:00
Sporthalle Ailingen
10.03. SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
So, 10.03.2024 15:00
Sporthalle Ailingen
17.12. SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs SG Volley Neckar-Teck II
So, 17.12.2023 15:00
Sporthalle Ailingen
10.03. SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs SV Gebrazhofen
So, 10.03.2024 14:00
Sporthalle Ailingen
1:3 SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs TB Neuffen
So, 08.10.2023 15:00
Sporthalle Ailingen
1:3 SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs TG Bad Waldsee 2
So, 08.10.2023 14:00
Sporthalle Ailingen
11.02. SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs TSB Ravensburg
So, 11.02.2024 15:00
Sporthalle Ailingen
17.12. SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs VC Baustetten
So, 17.12.2023 14:00
Sporthalle Ailingen
SG Tübingen/Rottenburg SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 3:1 SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs SG Black Forest Volleys
Sa, 07.10.2023 16:00
Otto-Locher-Halle
3:0 SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
So, 03.12.2023 13:00
Spielhalle Uhlandstraße
25.02. SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs SG Volley Neckar-Teck II
So, 25.02.2024 14:00
Otto-Locher-Halle
3:0 SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs SV Gebrazhofen
Sa, 07.10.2023 15:00
Otto-Locher-Halle
3:0 SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs TB Neuffen
So, 03.12.2023 12:00
Spielhalle Uhlandstraße
03.02. SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs TG Bad Waldsee 2
Sa, 03.02.2024 15:00
Spielhalle Uhlandstraße
25.02. SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs TSB Ravensburg
So, 25.02.2024 13:00
Otto-Locher-Halle
03.02. SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs VC Baustetten
Sa, 03.02.2024 14:00
Spielhalle Uhlandstraße
SG Volley Neckar-Teck II 0:3 SG Volley Neckar-Teck II vs SG Black Forest Volleys
Sa, 18.11.2023 15:00
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
23.03. SG Volley Neckar-Teck II vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
Sa, 23.03.2024 16:00
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
2:3 SG Volley Neckar-Teck II vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
Sa, 18.11.2023 16:00
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
10.02. SG Volley Neckar-Teck II vs SV Gebrazhofen
Sa, 10.02.2024 16:00
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
10.02. SG Volley Neckar-Teck II vs TB Neuffen
Sa, 10.02.2024 15:00
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
23.03. SG Volley Neckar-Teck II vs TG Bad Waldsee 2
Sa, 23.03.2024 15:00
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
1:3 SG Volley Neckar-Teck II vs TSB Ravensburg
Sa, 07.10.2023 15:30
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
0:3 SG Volley Neckar-Teck II vs VC Baustetten
Sa, 07.10.2023 16:30
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
SV Gebrazhofen 13.01. SV Gebrazhofen vs SG Black Forest Volleys
Sa, 13.01.2024 16:00
Sporthalle am Gymnasium
2:3 SV Gebrazhofen vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
Sa, 18.11.2023 15:00
Sporthalle am Gymnasium
13.01. SV Gebrazhofen vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
Sa, 13.01.2024 15:00
Sporthalle am Gymnasium
0:3 SV Gebrazhofen vs SG Volley Neckar-Teck II
Sa, 04.11.2023 16:00
Sporthalle am Gymnasium
24.02. SV Gebrazhofen vs TB Neuffen
Sa, 24.02.2024 14:30
Sporthalle der Grund- und Hauptschule Gebrazhofen
24.02. SV Gebrazhofen vs TG Bad Waldsee 2
Sa, 24.02.2024 15:30
Sporthalle der Grund- und Hauptschule Gebrazhofen
0:3 SV Gebrazhofen vs TSB Ravensburg
Sa, 18.11.2023 16:00
Sporthalle am Gymnasium
1:3 SV Gebrazhofen vs VC Baustetten
Sa, 04.11.2023 15:00
Sporthalle am Gymnasium
TB Neuffen 17.12. TB Neuffen vs SG Black Forest Volleys
So, 17.12.2023 15:00
TB-Sporthalle
28.01. TB Neuffen vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
So, 28.01.2024 15:00
TB-Sporthalle
24.03. TB Neuffen vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
So, 24.03.2024 14:00
TB-Sporthalle
2:3 TB Neuffen vs SG Volley Neckar-Teck II
So, 22.10.2023 14:00
TB-Sporthalle
17.12. TB Neuffen vs SV Gebrazhofen
So, 17.12.2023 14:00
TB-Sporthalle
3:2 TB Neuffen vs TG Bad Waldsee 2
So, 22.10.2023 15:00
TB-Sporthalle
28.01. TB Neuffen vs TSB Ravensburg
So, 28.01.2024 14:00
TB-Sporthalle
24.03. TB Neuffen vs VC Baustetten
So, 24.03.2024 15:00
TB-Sporthalle
TG Bad Waldsee 2 3:0 TG Bad Waldsee 2 vs SG Black Forest Volleys
Sa, 04.11.2023 12:00
Eugen Bolz Sporthalle
13.01. TG Bad Waldsee 2 vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
Sa, 13.01.2024 14:00
Eugen Bolz Sporthalle
2:3 TG Bad Waldsee 2 vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
Sa, 04.11.2023 13:00
Eugen Bolz Sporthalle
0:3 TG Bad Waldsee 2 vs SG Volley Neckar-Teck II
So, 03.12.2023 13:00
Eugen Bolz Sporthalle
1:3 TG Bad Waldsee 2 vs SV Gebrazhofen
So, 03.12.2023 14:00
Eugen Bolz Sporthalle
13.01. TG Bad Waldsee 2 vs TB Neuffen
Sa, 13.01.2024 15:00
Sporthalle Eugen-Bolz-Schule
09.03. TG Bad Waldsee 2 vs TSB Ravensburg
Sa, 09.03.2024 14:00
Eugen Bolz Sporthalle
09.03. TG Bad Waldsee 2 vs VC Baustetten
Sa, 09.03.2024 13:00
Eugen Bolz Sporthalle
TSB Ravensburg TSB Ravensburg 23.03. TSB Ravensburg vs SG Black Forest Volleys
Sa, 23.03.2024 14:00
Sporthalle bei den Gymnasien
3:2 TSB Ravensburg vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
Sa, 04.11.2023 15:00
Sporthalle bei den Gymnasien
16.12. TSB Ravensburg vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
Sa, 16.12.2023 14:00
Sporthalle bei den Gymnasien
13.01. TSB Ravensburg vs SG Volley Neckar-Teck II
Sa, 13.01.2024 14:00
Sporthalle bei den Gymnasien
23.03. TSB Ravensburg vs SV Gebrazhofen
Sa, 23.03.2024 15:00
Sporthalle bei den Gymnasien
3:2 TSB Ravensburg vs TB Neuffen
Sa, 04.11.2023 14:00
Sporthalle bei den Gymnasien
16.12. TSB Ravensburg vs TG Bad Waldsee 2
Sa, 16.12.2023 15:00
Sporthalle bei den Gymnasien
13.01. TSB Ravensburg vs VC Baustetten
Sa, 13.01.2024 15:00
Sporthalle bei den Gymnasien
VC Baustetten 25.02. VC Baustetten vs SG Black Forest Volleys
So, 25.02.2024 15:00
Mehrzweckhalle
25.02. VC Baustetten vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
So, 25.02.2024 14:00
Mehrzweckhalle
0:3 VC Baustetten vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
Sa, 21.10.2023 15:00
Mehrzweckhalle
27.01. VC Baustetten vs SG Volley Neckar-Teck II
Sa, 27.01.2024 16:00
Mehrzweckhalle
27.01. VC Baustetten vs SV Gebrazhofen
Sa, 27.01.2024 15:00
Mehrzweckhalle
3:2 VC Baustetten vs TB Neuffen
So, 19.11.2023 15:00
Mehrzweckhalle
3:1 VC Baustetten vs TG Bad Waldsee 2
So, 19.11.2023 14:00
Mehrzweckhalle
3:0 VC Baustetten vs TSB Ravensburg
Sa, 21.10.2023 16:00
Mehrzweckhalle

LIGEN VLW

          

SG Black Forest Volleys SG Black Forest Volleys SG FN/Fischbach/Ailingen SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen SG Tübingen/Rottenburg SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 SG Volley Neckar-Teck II SV Gebrazhofen TB Neuffen TG Bad Waldsee 2 TSB Ravensburg TSB Ravensburg VC Baustetten
SG Black Forest Volleys SG Black Forest Volleys 3:0 SG Black Forest Volleys vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
Sa, 21.10.2023 16:00
Murgtalhalle
27.01. SG Black Forest Volleys vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
Sa, 27.01.2024 17:00
David-Fahrner-Halle
09.03. SG Black Forest Volleys vs SG Volley Neckar-Teck II
Sa, 09.03.2024 16:00
David-Fahrner-Halle
3:0 SG Black Forest Volleys vs SV Gebrazhofen
Sa, 21.10.2023 17:00
Murgtalhalle
09.03. SG Black Forest Volleys vs TB Neuffen
Sa, 09.03.2024 17:00
David-Fahrner-Halle
27.01. SG Black Forest Volleys vs TG Bad Waldsee 2
Sa, 27.01.2024 16:00
David-Fahrner-Halle
2:3 SG Black Forest Volleys vs TSB Ravensburg
Sa, 02.12.2023 16:00
Murgtalhalle
2:3 SG Black Forest Volleys vs VC Baustetten
Sa, 02.12.2023 17:00
Murgtalhalle
SG FN/Fischbach/Ailingen SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen 11.02. SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs SG Black Forest Volleys
So, 11.02.2024 14:00
Sporthalle Ailingen
10.03. SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
So, 10.03.2024 15:00
Sporthalle Ailingen
17.12. SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs SG Volley Neckar-Teck II
So, 17.12.2023 15:00
Sporthalle Ailingen
10.03. SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs SV Gebrazhofen
So, 10.03.2024 14:00
Sporthalle Ailingen
1:3 SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs TB Neuffen
So, 08.10.2023 15:00
Sporthalle Ailingen
1:3 SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs TG Bad Waldsee 2
So, 08.10.2023 14:00
Sporthalle Ailingen
11.02. SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs TSB Ravensburg
So, 11.02.2024 15:00
Sporthalle Ailingen
17.12. SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen vs VC Baustetten
So, 17.12.2023 14:00
Sporthalle Ailingen
SG Tübingen/Rottenburg SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 3:1 SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs SG Black Forest Volleys
Sa, 07.10.2023 16:00
Otto-Locher-Halle
3:0 SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
So, 03.12.2023 13:00
Spielhalle Uhlandstraße
25.02. SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs SG Volley Neckar-Teck II
So, 25.02.2024 14:00
Otto-Locher-Halle
3:0 SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs SV Gebrazhofen
Sa, 07.10.2023 15:00
Otto-Locher-Halle
3:0 SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs TB Neuffen
So, 03.12.2023 12:00
Spielhalle Uhlandstraße
03.02. SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs TG Bad Waldsee 2
Sa, 03.02.2024 15:00
Spielhalle Uhlandstraße
25.02. SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs TSB Ravensburg
So, 25.02.2024 13:00
Otto-Locher-Halle
03.02. SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3 vs VC Baustetten
Sa, 03.02.2024 14:00
Spielhalle Uhlandstraße
SG Volley Neckar-Teck II 0:3 SG Volley Neckar-Teck II vs SG Black Forest Volleys
Sa, 18.11.2023 15:00
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
23.03. SG Volley Neckar-Teck II vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
Sa, 23.03.2024 16:00
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
2:3 SG Volley Neckar-Teck II vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
Sa, 18.11.2023 16:00
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
10.02. SG Volley Neckar-Teck II vs SV Gebrazhofen
Sa, 10.02.2024 16:00
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
10.02. SG Volley Neckar-Teck II vs TB Neuffen
Sa, 10.02.2024 15:00
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
23.03. SG Volley Neckar-Teck II vs TG Bad Waldsee 2
Sa, 23.03.2024 15:00
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
1:3 SG Volley Neckar-Teck II vs TSB Ravensburg
Sa, 07.10.2023 15:30
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
0:3 SG Volley Neckar-Teck II vs VC Baustetten
Sa, 07.10.2023 16:30
Sporthalle Hölderlin Gymnasium
SV Gebrazhofen 13.01. SV Gebrazhofen vs SG Black Forest Volleys
Sa, 13.01.2024 16:00
Sporthalle am Gymnasium
2:3 SV Gebrazhofen vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
Sa, 18.11.2023 15:00
Sporthalle am Gymnasium
13.01. SV Gebrazhofen vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
Sa, 13.01.2024 15:00
Sporthalle am Gymnasium
0:3 SV Gebrazhofen vs SG Volley Neckar-Teck II
Sa, 04.11.2023 16:00
Sporthalle am Gymnasium
24.02. SV Gebrazhofen vs TB Neuffen
Sa, 24.02.2024 14:30
Sporthalle der Grund- und Hauptschule Gebrazhofen
24.02. SV Gebrazhofen vs TG Bad Waldsee 2
Sa, 24.02.2024 15:30
Sporthalle der Grund- und Hauptschule Gebrazhofen
0:3 SV Gebrazhofen vs TSB Ravensburg
Sa, 18.11.2023 16:00
Sporthalle am Gymnasium
1:3 SV Gebrazhofen vs VC Baustetten
Sa, 04.11.2023 15:00
Sporthalle am Gymnasium
TB Neuffen 17.12. TB Neuffen vs SG Black Forest Volleys
So, 17.12.2023 15:00
TB-Sporthalle
28.01. TB Neuffen vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
So, 28.01.2024 15:00
TB-Sporthalle
24.03. TB Neuffen vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
So, 24.03.2024 14:00
TB-Sporthalle
2:3 TB Neuffen vs SG Volley Neckar-Teck II
So, 22.10.2023 14:00
TB-Sporthalle
17.12. TB Neuffen vs SV Gebrazhofen
So, 17.12.2023 14:00
TB-Sporthalle
3:2 TB Neuffen vs TG Bad Waldsee 2
So, 22.10.2023 15:00
TB-Sporthalle
28.01. TB Neuffen vs TSB Ravensburg
So, 28.01.2024 14:00
TB-Sporthalle
24.03. TB Neuffen vs VC Baustetten
So, 24.03.2024 15:00
TB-Sporthalle
TG Bad Waldsee 2 3:0 TG Bad Waldsee 2 vs SG Black Forest Volleys
Sa, 04.11.2023 12:00
Eugen Bolz Sporthalle
13.01. TG Bad Waldsee 2 vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
Sa, 13.01.2024 14:00
Eugen Bolz Sporthalle
2:3 TG Bad Waldsee 2 vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
Sa, 04.11.2023 13:00
Eugen Bolz Sporthalle
0:3 TG Bad Waldsee 2 vs SG Volley Neckar-Teck II
So, 03.12.2023 13:00
Eugen Bolz Sporthalle
1:3 TG Bad Waldsee 2 vs SV Gebrazhofen
So, 03.12.2023 14:00
Eugen Bolz Sporthalle
13.01. TG Bad Waldsee 2 vs TB Neuffen
Sa, 13.01.2024 15:00
Sporthalle Eugen-Bolz-Schule
09.03. TG Bad Waldsee 2 vs TSB Ravensburg
Sa, 09.03.2024 14:00
Eugen Bolz Sporthalle
09.03. TG Bad Waldsee 2 vs VC Baustetten
Sa, 09.03.2024 13:00
Eugen Bolz Sporthalle
TSB Ravensburg TSB Ravensburg 23.03. TSB Ravensburg vs SG Black Forest Volleys
Sa, 23.03.2024 14:00
Sporthalle bei den Gymnasien
3:2 TSB Ravensburg vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
Sa, 04.11.2023 15:00
Sporthalle bei den Gymnasien
16.12. TSB Ravensburg vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
Sa, 16.12.2023 14:00
Sporthalle bei den Gymnasien
13.01. TSB Ravensburg vs SG Volley Neckar-Teck II
Sa, 13.01.2024 14:00
Sporthalle bei den Gymnasien
23.03. TSB Ravensburg vs SV Gebrazhofen
Sa, 23.03.2024 15:00
Sporthalle bei den Gymnasien
3:2 TSB Ravensburg vs TB Neuffen
Sa, 04.11.2023 14:00
Sporthalle bei den Gymnasien
16.12. TSB Ravensburg vs TG Bad Waldsee 2
Sa, 16.12.2023 15:00
Sporthalle bei den Gymnasien
13.01. TSB Ravensburg vs VC Baustetten
Sa, 13.01.2024 15:00
Sporthalle bei den Gymnasien
VC Baustetten 25.02. VC Baustetten vs SG Black Forest Volleys
So, 25.02.2024 15:00
Mehrzweckhalle
25.02. VC Baustetten vs SG VfB FN 4/TSV Fischbach/TSG Ailingen
So, 25.02.2024 14:00
Mehrzweckhalle
0:3 VC Baustetten vs SG SSC Tübingen/TV Rottenburg 3
Sa, 21.10.2023 15:00
Mehrzweckhalle
27.01. VC Baustetten vs SG Volley Neckar-Teck II
Sa, 27.01.2024 16:00
Mehrzweckhalle
27.01. VC Baustetten vs SV Gebrazhofen
Sa, 27.01.2024 15:00
Mehrzweckhalle
3:2 VC Baustetten vs TB Neuffen
So, 19.11.2023 15:00
Mehrzweckhalle
3:1 VC Baustetten vs TG Bad Waldsee 2
So, 19.11.2023 14:00
Mehrzweckhalle
3:0 VC Baustetten vs TSB Ravensburg
Sa, 21.10.2023 16:00
Mehrzweckhalle